De Poel 6 en 8 te Monster VERKOCHT - Van Ruijven

De Poel 6 en 8 te Monster VERKOCHT

Te koop

Type: Agrarisch
Aanbod: Agrarisch aanbod

1. GROND
Grondsoort : zavelgrond
Oppervlakte : 51.239 m²
Kavelbreedte : ca. 170 m.
Bebouwde breedte : ca. 163,30 m.
Kavelvorm : rechthoekig, doch inspringend

2. BEDRIJFSRUIMTE

2.1 Bedrijfsruimte/ Substraatruimte
Groot : ca. 1.011 m²
Bouwjaar : 2006
Constructie : stalen spantconstructie
Vrije hoogte : ca. 4,50 m.
Vrije overspanning : 16,00 m., deels 21,00 m. en deels 8,00 m.
Gevels : opgetrokken uit betonplaat met daarop dupanelplaten, voorzien
van lichtstroken bestaande uit isolerende beglazing
Dek : voorzien van dupanelplaten

2.2 Ketelhuis/ WKK-ruimte
Groot : ca. 248 m²
Bouwjaar : 2006
Constructie : verzwaarde warenhuisconstructie
Vrije hoogte : ca. 4,50 m.
Vrije overspanning : 16,00 m..
Gevels : opgetrokken uit betonplaat met daarop dupanelplaten
Dek : voorzien van dupanelplaten

3. GLASOPSTANDEN: warenhuis, viertal afdelingen

3.1 Groot : ca. 39.800 m²
Bouwjaar : 2006
Onderbouw : gegalvaniseerd
Poothoogte : 6,00 m.
Kapbreedte : 8,00 m.
Vakafstand : 5,00 m.
Gevels : voorzien van enkel glas in aluminium roeden
Dek : voorzien van 1,67 m. enkel glas in aluminium roeden
Beluchting : middels tweezijdig eenruits verlengde luchtramen via
spantrailmechaniek(ver open), alsmede kopluchting

4. INSTALLATIES
4.1 Verwarmingsinstallatie
bestaande uit:
 een ketel, merk “BKC”, bouwjaar 2006, capaciteit 4,8 MW, geïntegreerde rookgascondensor
 een brander, merk “Thermeta”, bouwjaar 2006, capaciteit 4,6 MW, frequentie geregeld, voldoet aan de NO× emissie-eisen
 een CO2-unit, merk “Van Dijk”, bouwjaar 2006, met instel – en CO-controle-apparatuur
 een verdeelstuk met 5 groepen, alsmede een viertal groepen in de glasopstanden
 een stikstof overdrukinstallatie merk “Prescon”, bouwjaar 2006
 een deelstroomfilter, bouwjaar 2006
 een OCAP aansluiting
 een verticale warmteopslagtank, bouwjaar 2006, inhoud 1.400 m³
 “Ania” stadsverwarmingsbuizen

4.2 Watertechnische installatie
bestaande uit:
 substraatunit, mengsysteem, merk “Hortikoop”, gestuurd middels hoofdcomputer, automatisch filter, een tweetal zandfilters
 een hydrofor installatie (2006)
 A en B bakken, elk met een inhoud van 10 m³, roerinstallatie
 EC-voorregeling
 een waterontsmetter, merk “Horticoop HD-UV”, capaciteit van ca. 6 m³ per uur, bouwjaar 2006
 een vloeibare meststoffeninstallatie, met 4 vaten, opgesteld in lekbak, semiautomatisch
 een omgekeerde osmose installatie, merk “Hatenboer-Demitec”, bouwjaar 2006, capaciteit 6 m³ per uur voorzien van zandfilter
 een doekenfilter ten behoeve van zuivering van het te lozen restwater, bouwjaar 2018
 een silo, totaal groot 1.342 m³, ten behoeve van opvang regenwater, buiten opgesteld
 een silo, totaal groot 829 m³, ten behoeve van opvang regenwater, buiten opgesteld
 een silo, totaal groot 255 m³, ten behoeve van opvang schoon drainwater
 een silo, totaal groot 207 m³, ten behoeve van opvang vuil drainwater
 een silo, totaal groot 207 m³, ten behoeve van opvang regenwater/osmosewater
 een silo, totaal groot 656 m³, ten behoeve van opvang regenwater, buiten opgesteld
 een waterleidingaansluiting, groot 6 m³

4.3 Tuinbouwcomputer
een tuinbouwcomputer, merk “Hoogendoorn Isii”, bouwjaar 2006, voorzien van printer en beeldscherm en ten behoeve van klimaatbeheersing, ketelsturing, bevloeiing, CO2, scherming, WKK en oct-alarm.

4.4 WKK
 een WKK, merk “Deutz/MWM ”, capaciteit 2 MW, bouwjaar 2007, opgesteld in geluiddempende cabine, teruglevering op het net, 54.903 draaiuren(4-12-2019)
 een rookgasreiniger, bouwjaar 2007
 een olietank, bestaande uit twee losse tank ten behoeve van schone en afgewerkte olie met 2 compartimenten (inhoud 3 m³ en 1,5 m³)
 trafostation ten behoeve teruglevering van elektriciteit, vermogen 3 MW (2007) buiten opgesteld

5. ROERENDE ZAKEN
bestaande uit:
 een leeg fust buffer ten behoeve van 9 pallets
 een ontstapelaar van geoogst fust
 een tweetal afweegunits met transportbanen
 een palletiseerder, merk Sorma, voorzien van 9 voorraad posities
 een elektrische orderpickkar,

6. DIVERSEN
 erfverharding, groot circa 780 m² bestaande uit asfalt, voorzien van circa 10 parkeerplaatsen
 een geluidsinstallatie met vaste boxen, telefooncentrale, inbraakbeveiligingssysteem en netwerkvoorzieningen
 een noodstroom aggregaat, capaciteit 60 KVA, bouwjaar 2006
 een bedrijfregistratiecomputer, merk “Hoogendoorn Nomad”, bouwjaar 2006, laatste update 2017

7. WOONHUIS
Type : vrijstaand woonhuis
Bouwjaar : 2007
Bouwaard : traditionele bouwaard, opgetrokken uit spouwmetselwerk, voorzien
van betonnen verdiepingsvloer en met pannen gedekt op geïsoleerde
dakelementen
Inhoud : 780 m³

 

Kenmerken

Overdracht

Status: verkocht
Aanmelding: direct verkocht
Aanvaarding: in overleg

ALV

Teelt: groente
Grondsoort: zavel
Bebouwde breedte: 163,30 m
Perceeloppervlakte: 51.239 m2
Glasopstanden: 39.800 m2
Bedrijfsruimte: 1.011 m2

Overig

Onderhoud binnen: goed
Onderhoud buiten: goed
Huidige bestemming: Agrarisch

Map